Naudojimo sąlygos

REGLAMENTAS

AMARINA.LV naudojimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios naudojimo sąlygos, toliau – Naudojimosi sąlygos, nustato naudojimosi svetaine www.amarina.lv, toliau – Amarina.lv, tvarką.

1.2. SIA AM Holding, registracijos Nr. 4013973212, adresas: 32-47 Dammes Street, Ryga LV-1069, toliau – AM Holding SIA, teikia amarina.lv turinį ir teikia paslaugas pagal Naudojimosi sąlygas.

1.3. Vartotojas yra veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, perkantis amarina.lv arba besinaudojantis kitomis amarina.lv paslaugomis. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amarina.lv paslaugomis naudojasi tik gavę tėvų ar globėjų leidimą, išskyrus atvejus, kai turi savo pajamų.

1.4. В случае приобретения Пользователем товаров, предлагаемых amarina.lv, настоящие Условия использования считаются юридически обязывающим документом, в котором устанавливаются права и обязанности сторон в связи с приобретением товаров, их оплатой, а также условия доставки и возврата.

1.5. Jei Vartotojas perka prekes iš Amarina.lv, laikoma, kad Vartotojas susipažino su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir su jomis sutinka. Vartotojas, sutikdamas su Naudojimosi sąlygomis, patvirtina, kad turi teisę registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje amarina.lv.

1.6. Jei Vartotojas bet kokiu būdu bando pakenkti Amarina.lv veikimui, stabilumui, saugumui ar kitaip nesilaiko šių Naudojimosi sąlygų, AM Holding SIA turi teisę anuliuoti Vartotojo registraciją arba kitaip apriboti Vartotojo prieigą prie Amarina.lv internetinė parduotuvė.

1.7. AM Holding SIA pasilieka teisę vienašališkai keisti ir papildyti Naudojimosi sąlygas. Vartotojui perkant Amarina.lv, taikomos Naudojimosi sąlygos, kurios galioja prekių užsakymo metu, todėl Naudotojas kiekvieną kartą pirkdamas privalo perskaityti Naudojimosi sąlygas.

1.8. AM Holding SIA pasilieka teisę keisti prekių kainą arba nustatyti specialią prekių kainą. Prekės Vartotojui parduodamos kainomis, galiojančiomis prekių užsakymo metu.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Tik registruoti Vartotojai gali apsipirkti Amarina.lv. Pirkdamas vartotojas turi įvesti vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerius, el.

2.2. Vartotojas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Naudotojas registracijos formoje nurodė netikslius duomenis, AM Holding SIA neatsako už duomenų neteisingumą ir su tuo susijusias pasekmes ir turi teisę reikalauti iš Vartotojo tiesioginių nuostolių atlyginimo.

2.3. Sutikdamas su šiomis Naudojimosi sąlygomis Vartotojas sutinka, kad pranešimai, reikalingi užsakymui, apmokėjimui ir pristatymo informacijai, būtų siunčiami nurodytu el.

2.4. AM Holding SIA garantuoja, kad Vartotojo duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5. AM Holding SIA įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus AM Holding SIA partnerius, kurie užtikrina prekių pristatymą Vartotojui ar teikia kitas su užsakymų vykdymu susijusias paslaugas.

2.6. Pristatymo metu gali būti reikalaujama, kad gavėjas pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Prekės pirkimo-pardavimo sutartis tarp AM Holding SIA ir Vartotojo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas išsirinko prekę (-es) ir sudarė prekių krepšelį bei paspaudžia „pateikti užsakymą“. Naudotojas privalo sumokėti už prekes Naudojimosi sąlygose numatyta tvarka ir terminais.

3.2. Pirkimo sutartys registruojamos ir saugomos amarina.lv duomenų bazėje.

3.3. AM Holding SIA sutinka pristatyti Vartotojo įsigytas prekes Naudotojo nurodytu adresu Naudojimosi sąlygų 5 punkte nurodytomis sąlygomis.

3.4. AM Holding SIA nepavykus susisiekti su Vartotoju per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo, užsakymas atšaukiamas, Naudotojui grąžinami pinigai tik už prekę, pristatymo mokestis negrąžinamas.

3.5. В экстренной ситуации, в связи с непредвиденными обстоятельствами, AM Holding SIA не может предоставить товар, купленный в интернет-магазине amarina.lv. AMARINA SIA обязуется предложить аналогичный продукт. Если Пользователь не согласен, AM Holding SIA возвращает уплаченные деньги в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje amarina.lv nurodytos Eurais, į kainą įskaičiuotas PVM.

4.2. Vartotojas už prekes atsiskaito šiais būdais:

4.2.1. naudojantis internetinės bankininkystės „bank-link“ paslaugomis;

4.2.2. su banko pavedimu;

4.2.3. grynaisiais, gavus prekes AM Holding SIA biure

5. Prekių tiekimas

5.1. Pasirinkdamas pristatymo paslaugą vartotojas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą.

5.1.1 prekes gali pristatyti AM Holding SIA arba jos įgaliotas atstovas;

5.1.2 Vartotojas įsipareigoja priimti prekes iš kurjerio;

5.1.3. Jei Vartotojo užsakymo suma yra didesnė nei 50,00 (penkiasdešimt) EUR, pristatymas nemokamas.

5.1.4. AM Holding SIA pasilieka teisę keisti užsakymo sumą, kuriai pristatymas nemokamas.

5.2. AM Holding SIA padarys viską, kad užsakytos prekės būtų pristatytos kuo greičiau.

5.3. Jei Naudotojo nurodytu pristatymo adresu Vartotojo nepavyksta rasti, AM Holding SIA turi teisę perduoti prekes bet kuriam kitam suaugusiam asmeniui nurodytu adresu, tačiau Vartotojas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo į reikalavimų neatitinkantis asmuo.

5.4. Jeigu prekių pristatymas Vartotojui neįmanomas dėl Vartotojo kaltės ar nuo Vartotojo priklausančių aplinkybių (Vartotojas nurodė neteisingą adresą, Vartotojo nurodytu adresu negalima rasti, nurodytu adresu negalima pasiekti , ir pan.), prekės vėl nesiunčiamos, užsakymas atšaukiamas, Vartotojui grąžinami tik pinigai, pristatymo mokestis negrąžinamas.

5.5. Naudotojas ar jo atstovas, gavęs prekes, patikrina prekių atitiktį užsakytai ir pasirašo sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame pristatymo/priėmimo dokumente. Naudotojas ar jo atstovas, pasirašydamas sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame pristatymo/priėmimo dokumente, patvirtina, kad prekės buvo pristatytos geros būklės. Visais atvejais, kai kurjeris pristato prekes Vartotojui, jeigu prekės pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitaip pažeista iš išorės, Naudotojas siuntos gavimo patvirtinime turi nurodyti (parašyti komentarą) arba parašyti atskirą ataskaitą apie tokius trūkumus. Vartotojas turi tai padaryti dalyvaujant kurjeriui. AM Holding SIA neatsako už jokius prekės trūkumus, kurie buvo akivaizdūs pristatymo metu, tačiau nebuvo nurodyti prekių pristatymo patvirtinime.

6. Prekių kokybė

6.1. Visų amarina.lv parduodamų prekių savybės yra nurodytos prekės aprašyme prie kiekvienos prekės.

6.2. Amarina.lv prekėms taikoma atitinkamuose teisės aktuose nurodyta garantija.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Jeigu Vartotojas yra vartotojas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo prasme (fizinis asmuo, perkantis prekę su jo ūkine veikla nesusijusiu tikslu), Naudotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties. Vadovaudamasis Latvijos Respublikos ministrų kabineto nuostatų Nr.255 „Nuotolinių sutarčių reglamentas“ nuostatomis, vartotojas turi teisę per 14 kalendorinių dienų grąžinti amarina.lv įsigytą prekę AM Holding SIA.

7.2. Apie grąžinimą vartotojas informuoja AM Holding SIA, pranešdamas apie tai raštu (el. paštu), nurodydamas grąžinimo objektą ir užsakymo numerį. Naudotojas, grąžindamas prekę (-es), gali naudoti pridedamą sutarties atsisakymo formos pavyzdį, nurodydamas Vartotojo banko sąskaitos numerį.

7.3. Prekių grąžinimui taikomos šios sąlygos:

7.3.1. grąžinama prekė (-ės) turi būti originalioje pakuotėje;

7.3.2. prekės neturi būti pažeistos;

7.3.3. prekės nenaudotos, nepraradusios prekinės išvaizdos (išsaugotos etiketės, apsauginės plėvelės ir pan.) (tai netaikoma prekėms, kurios jau buvo sugadintos pristatymo metu);

7.3.4. grąžinamos prekės turi būti tokios pat būklės, kokios buvo jas gavus;

7.3.5. AMARINA SIA turi teisę atsisakyti atsiimti prekes, jei nebuvo laikomasi prekių grąžinimo terminų;

7.3.6. Vartotojas turi padengti grąžinimo išlaidas;

7.3.7. Pinigai už grąžinamas prekes grąžinami tik banko pavedimu į vartotojo grąžinimo dokumente nurodytą banko sąskaitą.

7.4. Vartotojas atsako už prekės kokybės ir saugumo palaikymą naudojimosi sutarties atsisakymo teise laikotarpiu. Naudotojas atsako už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, jeigu prekės buvo naudojamos su sąžiningumo principu nesuderinamu būdu, taip pat ir kitais tikslais nei prekių pobūdžiui ar veikimui įsitikinti. Prekės turi būti nepažeistos, nepraradusios išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir pan.) ir nenaudota. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokioje pat komplektacijoje, kokia buvo gauta, būtinai grąžinant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus priedus. Jeigu prekė nėra pilnai surinkta, sugadinta, netvarkinga ar netinkamai supakuota, AMARINA SIA turi teisę nepriimti prekės, taip pat negrąžinti Naudotojo už prekę sumokėtų pinigų.

7.5. AMARINA SIA įsipareigoja kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų grąžinti Vartotojui pinigus už AMARINA SIA Naudotojui grąžintas prekes Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka.

8. Keitimasis informacija

8.1. AM Holding SIA bendrauja su Vartotoju el. paštu, pašto adresu arba telefono numeriu. Vartotojas gali naudotis bet kuriuo iš amarina.lv kontaktų skiltyje nurodytų bendravimo būdų.

9. Atsakomybė

9.1. AM Holding SIA atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Vartotojas-pirkėjas elgiasi priešingai šiose Naudojimosi sąlygose nurodytai naudojimosi amarina.lv tvarkai.

9.2. Žalos atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginę žalą.

9.3. AM Holding SIA neatsako už nereikšmingų amarina.lv parduotuvės nuotraukose pavaizduotų prekės spalvų, formų ar kitų parametrų neatitikimą tikrosioms prekių savybėms.

9.4. AM Holding SIA nėra atsakinga už vėlavimą vykdyti ar nevykdyti savo įsipareigojimų arba už bet kokį kitą nesėkmę, atsiradusią dėl aplinkybių ir kliūčių, kurių AM Holding SIA pagrįstai nekontroliuoja, įskaitant, bet neapsiribojant, streikus, vyriausybės nurodymus, karo veiksmai ar didelio masto nacionalinės ekstremalios situacijos, terorizmo grėsmės ar veiksmai, aplinkos ar klimato anomalijos, trečiųjų šalių nesilaikymas, interneto ryšio sutrikimai, kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos gedimai. Tokios force majeure atveju AM Holding SIA stengsis kuo greičiau pašalinti vėlavimus.

10. Skirtingos taisyklės

10.1. Naudotojo ir AM Holding SIA santykius reglamentuoja šios Naudojimosi sąlygos, taip pat Latvijos Respublikos teisės aktai.

10.2. Iškilus klausimams ar nesutarimams, Naudotojas telefonu arba el. paštu turi susisiekti su AM Holding SIA klientų aptarnavimo tarnyba. Visos ginčo šalys, kiek įmanoma, sprendžiamos derybomis. Jei susitarimo nepasiekiama, ginčas perduodamas teismui pagal Latvijos Respublikos teisės aktus.

PRIVATUMO POLITIKA

Amarina SIA įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenų konfidencialumą.

Vertiname jūsų rūpestį savo privatumu, todėl šis įsipareigojimas padės suprasti, kaip ir kodėl naudojama informacija, gauta naudojantis Svetaine. Privatumo politikoje aprašomi pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai.

INFORMACIJA
„Amarina Ltd.“ gali jūsų paprašyti dviejų tipų informacijos: anoniminės ir asmeninės informacijos.

1. Anoniminiai duomenys

Anoniminiai duomenys nėra asmens identifikuoti ir susideda iš registro ir programų failų bei slapukų, tokių kaip jūsų IP adresas, domeno pavadinimas arba informacija apie naudojimąsi Amarina svetaine, kurie bus naudojami tik administraciniais tikslais, puslapio valdymui ir svetainės naudojimui. ir tendencijų analizė. Mes nesiejame slapukuose saugomos informacijos su asmens duomenimis, kuriuos pateikiate mūsų svetainėje.

Amarina svetainėje naudojami pramonės standartiniai analizės paketai, kurie automatiškai renka ribotą informaciją apie svetainės lankytojus ir saugo šią informaciją serverių registrų archyve.

1.1. Slapukai

„Amarina“ svetainėje naudojamos programos, kurios kuria slapukus, leidžiančius vartotojui naršyti puslapiuose ir saugoti informaciją apie lankomus puslapius. Jie gali būti naudojami siekiant palengvinti ir paspartinti prieigą prie svetainės funkcijų, tokių kaip autorizacija ir (arba) pakartotiniai apsilankymai. Slapukai yra labai maži tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje.

Duomenys yra anonimiški, o naudojant slapukus surinkta informacija siunčiama „Google“, kad būtų galima generuoti statistines svetainės ataskaitas. Kai lankotės mūsų svetainėje, slapukai automatiškai renka informaciją apie jūsų apsilankymą, pvz., jūsų IP adresą, domeno pavadinimą, naršyklę ir operacinės sistemos tipą. Jūs turite galimybę užblokuoti slapukų naudojimą.

1.2. Google Analytics

Amarina SIA svetainėje naudojama Google Analytics, kuri padeda analizuoti, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Šiame įrankyje naudojami slapukai – tekstiniai failai, patalpinti jūsų kompiuteryje, kad anonimiškai rinktų informaciją apie standartinę registraciją internete ir lankytojų elgesį. Ši informacija ir jūsų IP adresas siunčiami Google.

Niekada nenaudosime ir neleisime trečiosioms šalims naudoti šio statistinės analizės įrankio, norėdami sekti ir gauti konfidencialią informaciją apie mūsų svetainės lankytojus.

Nei mes, nei Google nesusiesime IP adreso su atskiru kompiuterio vartotoju ar jokiais kitais Google turimais duomenimis, nebent pateiksite asmeninės informacijos naudodami formą mūsų svetainėje.

2. Asmeniniai duomenys

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, kuri jus asmeniškai identifikuoja, pavyzdžiui, jūsų vardas, adresas, el. pašto adresas arba telefono numeris. Norint pasiekti ar naudoti šią svetainę, registracija nereikalinga. Šią informaciją gauname, kai dalyvaujate konkurse, užsiregistruojate gauti mūsų naujienlaiškį ar užsiimate kita veikla internete, pavyzdžiui, paliekate komentarus, užsiregistruojate į seminarus ir kt. .

Jei šio proceso metu užsiregistruosite ir pateiksite asmens duomenis, būkite tikri, kad ši informacija be jūsų leidimo nebus perduodama trečiosioms šalims. Be to, Jūs turite galimybę šią informaciją taisyti, pakeisti ar ištrinti: Jūs galite prašyti ją ištaisyti, atnaujinti ar ištrinti atsiųsdami mums el. laišką adresu info@amarina.lv.

Jei nurodysite savo el. pašto adresą ir (arba) vardą, kad gautumėte informaciją iš mūsų, ši informacija nebus bendrinama su trečiosiomis šalimis be jūsų leidimo.

Registracijos reikšmė

Yra „Amarina“ tinklaraščiai, forumai, el. žurnalai, pranešimų lentos ir kt. Galimybė komentuoti ar pridėti straipsnių. Galima kreiptis dėl mūsų žinučių gavimo: turite nurodyti el. pašto adresą ir vardą. Šiame pranešime pateikiama informacija apie pramonę ir mūsų naujienos, specialūs prekių ir paslaugų pasiūlymai ir skelbimai. Galite atsisakyti bet kurios šios paslaugos dalies arba spustelėdami nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ bet kuriame jums atsiųstame el. laiške.

Svarbu! Atkreipkite dėmesį, kad jei paskelbsite komentarus ar straipsnius bet kuriuose šios svetainės forumuose, el. žurnaluose ar pranešimų lentose, bet kokia juose esanti asmeninė informacija bus prieinama ir prieinama visiems, kurie skaito ar peržiūri šiuos komentarus ar straipsnius. Mes nesame atsakingi už asmens duomenis, kuriuos pasirinkote pateikti šiais kanalais.

Trečiųjų šalių ir trečiųjų šalių svetainės

Mes gerbiame jūsų privatumą, todėl bet kokia šioje svetainėje surinkta informacija bus laikoma konfidencialia. Jis nebus parduodamas ar naudojamas jokiu būdu, kuris galėtų jums pakenkti. Šioje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, už kurių privatumo politiką nesame atsakingi, todėl rekomenduojame perskaityti kiekvienos svetainės privatumo politiką, nesvarbu, ar mūsų svetainėje yra nuorodų į jas, ar ne.

Privatumo politikos sutikimas ir pakeitimai

Naudodamiesi www.amarina.lv ir (arba) dalyvaudami veikloje, patvirtinate, kad sutinkate su privatumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su šia privatumo politika, šioje svetainėje nepateikite asmeninės informacijos. Laikomės pramonės standartų, kad apsaugotume bet kokią informaciją, kurią mums pateikiate, tačiau atminkite, kad nė vienas elektroninis saugojimo būdas niekada nebus 100 % saugus. Todėl, kaip ir bet kuri kita organizacija, negalime garantuoti visiško jūsų informacijos saugumo.

AM Holding SIA gali keisti savo privatumo politiką bet kuriuo metu ir savo nuožiūra. Pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje. Jūs privalote periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką, kad įsitikintumėte, jog žinote apie pakeitimus.

Jurisdikcija
Mes pasiliekame teisę atskleisti jūsų asmeninę informaciją pagal teisės aktų reikalavimus ir tais atvejais, kai manome, kad atskleidimas yra būtinas siekiant apsaugoti mūsų teises ir (arba) imtis teisinių veiksmų, šaukti į teismą ar teisminį procesą.