Kasutustingimused

MÄÄRUSED

AMARINA.LV kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused, edaspidi kasutustingimused, määravad kindlaks veebilehe www.amarina.lv, edaspidi Amarina.lv, kasutamise korra.

1.2. SIA AM Holding, registri nr. 4013973212, aadress: 32-47 Dammes Street, Riia LV-1069, edaspidi – AM Holding SIA, pakub amarina.lv-l saadaolevat sisu ja teenuseid vastavalt kasutustingimustele.

1.3 Kasutaja on teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes ostab amarina.lv või kasutab muid amarina.lv teenuseid. Alaealised vanuses 14 kuni 18 aastat kasutavad amarina.lv teenuseid ainult vanema või eestkostja loal, välja arvatud juhul, kui neil on oma sissetulek.

1.4. Kui Kasutaja ostab amarina.lv poolt pakutavaid kaupu, loetakse käesolevad Kasutustingimused õiguslikult siduvaks dokumendiks, mis sätestab poolte õigused ja kohustused seoses kaupade ostmise, nende eest tasumisega, samuti tarne- ja tagastustingimused.

1.5. Kui Kasutaja ostab Amarina.lv-st kaupu, loetakse, et Kasutaja on käesolevate kasutustingimustega tutvunud ja nõustub nendega. Kasutustingimustega nõustudes kinnitab Kasutaja, et tal on õigus registreeruda ja osta kaupu veebipoes amarina.lv.

1.6. Kui Kasutaja üritab mingil viisil kahjustada Amarina.lv tööd, stabiilsust, turvalisust või muul viisil ei järgi käesolevaid kasutustingimusi, on AM Holding SIA-l õigus tühistada Kasutaja registreerimine või muul viisil piirata Kasutaja juurdepääsu Amarina.lv veebipood.

1.7. AM Holding SIA jätab endale õiguse Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada. Kasutaja Amarina.lv ostmisel rakenduvad Kasutustingimused, mis kehtivad kauba tellimise hetkel, mistõttu peab Kasutaja iga ostu sooritamisel tutvuma Kasutustingimustega.

1.8. AM Holding SIA jätab endale õiguse muuta kauba hinda või määrata kaupadele erihinna. Kaup müüakse Kasutajale kauba tellimise hetkel kehtinud hindadega.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Ainult registreeritud kasutajad saavad Amarina.lv-l sisseoste teha. Ostu sooritamisel peab kasutaja sisestama oma nime, tarneaadressi, telefoninumbrid, e-posti.

2.2. Kasutaja vastutab täielikult registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Kasutaja on registreerimisvormis märkinud ebatäpsed andmed, ei vastuta AM Holding SIA andmete ebaõigsuse ja sellest tulenevate tagajärgede eest ning on õigus nõuda Kasutajalt otseste kahjude hüvitamist.

2.3. Nõustudes käesolevate kasutustingimustega, nõustub Kasutaja, et tellimiseks, maksmiseks ja kohaletoimetamiseks vajalikud teated saadetakse märgitud e-posti aadressile.

2.4. AM Holding SIA garanteerib, et Kasutaja andmeid kasutatakse ainult kaupade ostmise ja otseturunduse eesmärgil.

2.5. AM Holding SIA kohustub mitte avaldama Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud AM Holding SIA partneritele, kes tagavad kaupade tarnimise Kasutajale või osutavad muid tellimuste täitmisega seotud teenuseid.

2.6. Saajalt võidakse üleandmisel nõuda isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi esitamist.

3. Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. AM Holding SIA ja Kasutaja vahel sõlmitud toote ostuleping loetakse sõlmituks hetkest, mil Kasutaja on toote(d) välja valinud ja ostukorvi loonud ning vajutanud “esita tellimus”. Kasutaja on kohustatud tasuma kauba eest kasutustingimustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

3.2. Ostulepingud registreeritakse ja salvestatakse amarina.lv andmebaasis.

3.3. AM Holding SIA nõustub Tarnima Kasutaja poolt ostetud kaubad Kasutaja poolt määratud aadressile Kasutustingimuste punktis 5 toodud tingimuste alusel.

3.4. Kui AM Holding SIA ei saa Kasutajaga ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest, tellimus tühistatakse, Kasutaja saab raha tagasi ainult toote eest, kohaletoimetamise tasu ei tagastata.

3.5. Eriolukorras, ettenägematute asjaolude tõttu, ei saa AM Holding SIA veebipoest amarina.lv ostetud toodet pakkuda. AMARINA SIA kohustub pakkuma sarnast toodet. Kui Kasutaja ei nõustu, tagastab AM Holding SIA tasutud raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul.

4. Kauba hind ja tasumise kord

4.1. Kaupade hinnad veebipoes amarina.lv on märgitud eurodes, käibemaks sisaldub hinnas.

4.2. Kasutaja tasub kauba eest järgmistel viisidel:

4.2.1. Internetipanga “pangalingi” teenuste kasutamine;

4.2.2. pangaülekandega;

4.2.3. sularahas kauba kättesaamisel AM Holding SIA kontorisse

5. Kauba tarnimine

5.1. Tarneteenuse valikul kohustub kasutaja märkima täpse tarneaadressi.

5.1.1 kauba võib tarnida AM Holding SIA või tema volitatud esindaja;

5.1.2 Kasutaja kohustub kullerilt kauba vastu võtma;

5.1.3. Kui Kasutaja tellimuse summa on suurem kui 50.00 (viiskümmend) EUR, on kohaletoimetamine tasuta.

5.1.4. AM Holding SIA jätab endale õiguse muuta tellimuse summat, mille kohaletoimetamine on tasuta.

5.2. AM Holding SIA annab endast parima, et tellitud kaup jõuaks kohale võimalikult kiiresti.

5.3. Kui Kasutajat ei leita Kasutaja näidatud kohaletoimetamise aadressil, on AM Holding SIA-l õigus kaup üle anda teisele täiskasvanule nimetatud aadressil, kuid Kasutajal ei ole õigust esitada pretensioone kauba kohaletoimetamise kohta. nõuetele mittevastav isik.

5.4. Kui kauba kohaletoimetamine Kasutajale ei ole võimalik Kasutaja süül või Kasutajast sõltuvate asjaolude tõttu (kasutaja on sisestanud vale aadressi, Kasutajat ei ole määratud aadressilt leitud, määratud aadressile ei pääse ligi jm), kaupa uuesti ei saadeta, tellimus tühistatakse, Kasutaja saab ainult raha tagasi, kohaletoimetamise tasu ei kuulu tagastamisele.

5.5. Kauba kättesaamisel kontrollib Kasutaja või tema esindaja kauba vastavust tellitule ja allkirjastab arve, konossemendi või muu üleandmise/vastuvõtmise dokumendi. Kasutaja või tema esindaja kinnitab arve, konossemendi või muu üleandmise/vastuvõtmise dokumendi allkirjastamisega, et kaup on üle antud heas seisukorras. Kõigil juhtudel, mil kuller annab kauba Kasutajale üle, kui kauba pakend on kortsus, märg või muul viisil väljast kahjustatud, peab Kasutaja saadetise kättesaamise kinnituses märkima (kirjutama kommentaari) või kirjutama kauba pakend. selliste defektide kohta eraldi aruanne. Kasutaja peab seda tegema kulleri juuresolekul. AM Holding SIA ei vastuta kaubal esinevate puuduste eest, mis ilmnesid üleandmise hetkel, kuid ei olnud märgitud kauba üleandmise kinnitusel.

6. Kauba kvaliteet

6.1. Kõikide amarina.lv poolt müüdavate kaupade omadused on märgitud iga toote juures olevas tootekirjelduses.

6.2. Amarina.lv kaupadele kehtib vastavates õigusaktides sätestatud garantii.

7. Kauba tagastamine

7.1. Kui Kasutaja on tarbija tarbijaõiguste kaitse seaduse tähenduses (füüsiline isik, kes ostab toote oma majandustegevusega mitteseotud eesmärgil), võib Kasutaja kasutada taganemisõigust. Vastavalt Läti Vabariigi Ministrite Kabineti määruse nr 255 “Kauglepingute eeskirjad” sätetele on tarbijal õigus 14 kalendripäeva jooksul tagastada amarina.lv-st ostetud toode AM Holding SIA-le.

7.2. Kasutaja teavitab AM Holding SIA-d tagastamisest, teatades sellest kirjalikult (e-posti teel), märkides ära tagastusobjekti ja tellimuse numbri. Toote(de) tagastamisel võib Kasutaja kasutada lisatud taganemisavalduse näidist, märkides ära Kasutaja pangakonto numbri.

7.3. Kauba tagastamine toimub järgmistel tingimustel:

7.3.1. tagastatav(ad) toode(d) peavad olema originaalpakendis;

7.3.2. kaup ei tohi olla kahjustatud;

7.3.3. kaup ei ole kasutatud, ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust (säilinud etiketid, turvakiled jms) (see ei kehti toodete kohta, mis on juba tarnimisel kahjustatud);

7.3.4. tagastatav kaup peab olema samas seisukorras kui kauba vastuvõtmisel;

7.3.5. AMARINA SIA-l on õigus keelduda kauba tagasivõtmisest, kui kauba tagastamise tähtaegadest ei peetud kinni;

7.3.6. Kasutaja peab kandma tagastuskulud;

7.3.7. Tagastatud kauba eest raha tagastatakse ainult pangaülekandega kasutaja tagastusdokumendis märgitud pangakontole.

7.4. Kasutaja vastutab taganemisõiguse kasutamise ajal toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest. Kasutaja vastutab kauba väärtuse mis tahes vähenemise eest, kui kaupa on kasutatud viisil, mis ei ole kooskõlas hea usu põhimõttega, sealhulgas muul eesmärgil kui kauba olemuses või toimimises kindlakstegemine. Kaup peab olema kahjustamata, oma välimust kaotamata (silte ei ole eemaldatud ja kahjustatud, kaitsekiled ei ole maha rebitud jne) ega tohi olla kasutatud. Toode tuleb tagastada originaalpakendis, samas komplektis nagu see saadeti, tagastades kindlasti toote ostudokumendi ja muud lisad. Kui toode ei ole täielikult komplekteeritud, kahjustatud, korrastamata või mitte korralikult pakendatud, on AMARINA SIA-l õigus toodet mitte vastu võtta, samuti mitte tagastada Kasutaja poolt toote eest tasutud raha.

7.5. AMARINA SIA kohustub Kasutajale raha tagastama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul AMARINA SIA poolt Kasutajale Kasutustingimustes sätestatud korras tagastatud kauba eest.

8. Infovahetus

8.1. AM Holding SIA suhtleb Kasutajaga e-posti, postiaadressi või telefoninumbri kaudu. Kasutaja saab kasutada mis tahes suhtlusviisi, mis on loetletud amarina.lv jaotises Kontaktid.

9. Vastutus

9.1. AM Holding SIA vabaneb igasugusest vastutusest kõigil juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Kasutaja-ostja tegutseb vastuolus käesolevates Kasutustingimustes sätestatud amarina.lv kasutuskorraga.

9.2. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele otsese kahju.

9.3. AM Holding SIA ei vastuta amarina.lv poe piltidel oleva toote ebaoluliste värvide, kujude või muude parameetrite mittevastavuse eest toodete tegelikele omadustele.

9.4. AM Holding SIA ei vastuta oma kohustuste täitmisel viivitamise või täitmata jätmise eest ega mistahes muu rikete eest, mis tulenevad asjaoludest ja takistustest, mis ei ole AM ​​Holding SIA mõistliku kontrolli all, sealhulgas, kuid mitte ainult, streigid, valitsuse korraldused, vaenutegevus või riiklikud ulatuslikud hädaolukorrad, terroriohud või -aktid, keskkonna- või kliimaanomaaliad, kolmandate isikute mittejärgimine, Interneti-ühenduse häired ning arvutiseadmete ja tarkvara tõrked. Sellise vääramatu jõu korral püüab AM Holding SIA viivitused võimalikult kiiresti kõrvaldada.

10. Erinevad reeglid

10.1. Kasutaja ja AM Holding SIA suhteid reguleerivad käesolevad kasutustingimused, samuti Läti Vabariigi õigusaktid.

10.2. Küsimuste või lahkarvamuste korral võtab Kasutaja ühendust AM Holding SIA klienditeenindusega telefoni või e-posti teel. Kõik vaidluspooled lahendatakse võimaluste piires läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, antakse vaidlus Läti Vabariigi seadusandluse kohaselt kohtusse.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Amarina SIA kohustub kaitsma teie isikuandmete konfidentsiaalsust.

Mēs augstu vērtējam Jūsu rūpes par privātās dzīves neaizskaramību, tāpēc šīs saistības Jums palīdzēs iz

Hindame teie muret teie privaatsuse pärast, nii et see kohustus aitab teil mõista, kuidas ja miks veebisaidi kasutamise ajal saadud teavet kasutatakse. Privaatsuspoliitika kirjeldab isikuandmete töötlemise põhiprintsiipe.

TEAVE
Amarina Ltd. võib teilt küsida kahte tüüpi teavet: anonüümset ja isiklikku teavet. .

1. Anonüümsed andmed

Anonüümsed andmed ei ole isikut tuvastavad ning koosnevad registri- ja rakendusfailidest ning küpsistest, nagu teie IP-aadress, domeeninimi või teave Amarina veebisaidi kasutamise kohta, mida kasutatakse ainult administratiivsetel eesmärkidel, lehe haldamiseks ja saidi kasutamiseks. ja suundumuste analüüs. Me ei seosta küpsistesse salvestatud teavet isikuandmetega, mida meie saidil esitate.

Amarina veebisait kasutab tööstusharu standardseid analüüsipakette, mis koguvad automaatselt piiratud teavet veebisaidi külastajate kohta ja salvestavad selle teabe serveriregistrite arhiivi.

1.1. Küpsised

Amarina veebisait kasutab küpsiseid loovaid programme, mis võimaldavad kasutajal lehti sirvida ja salvestada teavet külastatavate lehtede kohta. Neid saab kasutada veebisaidi funktsioonidele, nagu autoriseerimine ja/või korduskülastused, juurdepääsu hõlbustamiseks ja kiirendamiseks. Küpsised on väga väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse viitamiseks.

Andmed on anonüümsed ja küpsiste kaudu kogutud teave saadetakse Google’ile, et koostada veebisaidi kohta statistilisi aruandeid. Kui külastate meie veebisaiti, koguvad küpsised teie külastuse kohta automaatselt teavet, nagu teie IP-aadress, domeeninimi, brauser ja operatsioonisüsteemi tüüp. Teil on võimalus küpsiste kasutamine blokeerida.

1.2. Google Analytics

Amarina SIA veebilehel kasutatakse Google Analyticsit, mis aitab analüüsida, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. See tööriist kasutab küpsiseid – teie arvutisse paigutatavaid tekstifaile –, et koguda anonüümselt teavet tavapärase Interneti-registreerimise ja külastaja käitumise kohta. See teave ja teie IP-aadress saadetakse Google’ile.

Me ei kasuta ega luba kolmandatel isikutel seda statistilise analüüsi tööriista kunagi kasutada meie veebisaidi külastajate konfidentsiaalse teabe jälgimiseks ja hankimiseks.

Meie ega Google ei seosta IP-aadressi üksiku arvutikasutaja ega muude Google’i valduses olevate andmetega, välja arvatud juhul, kui esitate isikuandmeid meie veebisaidil oleva vormi abil.

2. Isiklikud andmed

Isikuandmed on mis tahes teave, mis teid isiklikult tuvastab, näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadress või telefoninumber. Sellele veebisaidile pääsemiseks või kasutamiseks pole registreerimist vaja. See teave jõuab meieni, kui osalete konkursil, registreerute meie uudiskirja saamiseks või osalete muudes veebitoimingutes, nagu kommentaaride jätmine, seminaridele registreerumine ja palju muud. .

Kui registreerite ja esitate selle protsessi käigus isikuandmeid, võite olla kindel, et seda teavet ei jagata kolmandate isikutega ilma teie loata. Lisaks on teil võimalus seda teavet parandada, muuta või kustutada: Saate taotleda selle parandamist, uuendamist või kustutamist, saates meile e-kirja aadressile info@amarina.lv.

Kui annate meilt teabe saamiseks oma e-posti aadressi ja/või nime, ei jagata seda teavet ilma teie loata kolmandate isikutega.

Registreerimise tähtsus

Seal on Amarina ajaveebid, foorumid, e-ajakirjad, teadetetahvlid jne. Võimalus kommenteerida või artikleid lisada. Meilt sõnumite saamiseks on võimalik kandideerida: tuleb esitada e-posti aadress ja nimi. See teatis sisaldab teavet valdkonna kohta ning meie uudiseid, eripakkumisi ning kaupade ja teenuste reklaame. Võite selle teenuse mis tahes osa tellimusest loobuda või klõpsates lingil “Tühista tellimus” mis tahes meilis, mille teile saadame.

Tähtis! Pange tähele, et kui postitate kommentaare või artikleid selle veebisaidi foorumitesse, e-ajakirjadesse või teadetetahvlitesse, on seal sisalduv isiklik teave kättesaadav ja juurdepääsetav kõigile, kes neid kommentaare või artikleid loevad või vaatavad. Me ei vastuta isikuandmete eest, mida otsustate nende kanalite kaudu edastada.

Kolmandate osapoolte ja kolmandate osapoolte veebisaidid

Austame teie privaatsust, seega hoitakse kogu sellel veebisaidil kogutud teave konfidentsiaalsena. Seda ei müüda ega kasutata mingil viisil, mis võib teid kahjustada. See veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mille privaatsuspoliitika eest me ei vastuta, seega soovitame teil lugeda iga veebisaidi privaatsuspoliitikat, olenemata sellest, kas meie veebisait sisaldab nendele linke või mitte.

Nõusolek ja muudatused privaatsuspoliitikas

Kasutades www.amarina.lv ja/või osaledes tegevustes, kinnitate oma nõusolekut privaatsuspoliitika tingimustega. Kui te ei nõustu selle privaatsuspoliitikaga, ärge esitage sellel veebisaidil isikuandmeid. Järgime valdkonna standardeid, et kaitsta kogu teavet, mida meile edastate, kuid pidage meeles, et ükski elektrooniline salvestusmeetod ei ole kunagi 100% turvaline. Seetõttu ei saa me, nagu iga teine ​​​​organisatsioon, tagada teie teabe täielikku turvalisust.

AM Holding SIA võib teha oma privaatsuspoliitikas igal ajal ja oma äranägemise järgi muudatusi. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil. Teie kohustus on see privaatsuspoliitika perioodiliselt üle vaadata, et olla muudatustest teadlik.

Jurisdiktsioon
Jätame endale õiguse avaldada teie isikuandmeid kooskõlas regulatiivsete nõuetega ja juhtudel, kui usume, et avaldamine on vajalik meie õiguste kaitsmiseks ja/või selle suhtes kohaldatakse kohtumenetlusi, kohtukutseid või kohtumenetlusi.